Behandeling

Algemeen

Driehoekzorg biedt kortdurende en laagdrempelige hulp voor verschillende psychische klachten bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-18 jaar. Dit doen we in de gemeenten Montfoort, Stichtse Vecht, Woerden, Ronde Venen en Oudewater. Benieuwd wat Driehoekzorg kan betekenen? Onder jongeren, ouders en verwijzers is er meer informatie te vinden.

 Ben jij..

Geïntegreerd aanbod

Binnen Driehoekzorg bieden we naast behandeling ook begeleiding aan, wat betekent dat we beiden ook tegelijk kunnen inzetten. Dit biedt de mogelijkheid om de binnen de behandeling geleerde vaardigheden in de eigen omgeving te oefenen met behulp van een begeleider. En andersom geldt dat het mogelijk is behandeling te bieden als vanuit de begeleiding blijkt dat dit wenselijk is.

Online behandelingen

De behandeling bij Driehoekzorg wordt voornamelijk online aangeboden, via een beveiligd online-programma. Door het gebruik van videobellen, is het mogelijk behandeling te volgen in de eigen omgeving. Wanneer je graag in je eigen veilige omgeving behandeling ontvangt, zal een online-behandeling goed aansluiten.

Interculturele behandelingen

Onze behandelaars hebben niet alleen kennis om cultuursensitief te handelen, maar hebben ook cultuurspecifieke kennis. Om dit te kunnen bereiken hebben wij professionals in dienst met diverse achtergronden. Daarnaast vraagt cultuursensitief werken om een open en belangstellende houding, zonder uit te gaan van vooroordelen en vanzelfsprekendheden. De ervaring leert dat het bewust zijn van onze eigen cultuur en die van de ander, helpt om onbegrip en frustratie weg te nemen en te voorkomen.