Ouders

Behandeling

Heb je het idee dat het niet zo goed gaat met jouw kind? Misschien geeft jouw kind dat zelf aan, komen er signalen vanuit school of is er gedrag waar jij je als ouder zorgen om maakt. Dit kunnen dingen zijn zoals:

Z
Jouw kind is snel bang en durft sommige dingen niet te doen die andere kinderen wel durven.
Z
Jouw kind heeft iets naars meegemaakt en je merkt dat je kind daar nog last van heeft.
Z
Jouw kind voelt zich vaak somber en is moeilijk te motiveren om iets te gaan doen.
Z
Jouw kind moet bepaalde handelingen steeds opnieuw doen of heeft dezelfde alsmaar terugkerende vervelende gedachten.
Z
Jouw kind maakt steeds dezelfde beweging of hetzelfde stemgeluid op een snelle en plotselinge manier.
Z
Jouw kind denkt negatief over zichzelf en heeft daar last van.
Z
Jouw kind heeft de diagnose AD(H)D en heeft hierdoor moeite met dagelijkse taken.
Z
Jouw kind heeft de diagnose ASS, autisme, en heeft moeite in het contact met anderen.

Ouderbegeleiding

Loopt het contact tussen jou en jouw kind niet soepel? Of ervaar je problemen met de opvoeding? Jouw kind gaat tijdens het opgroeien door allerlei fases. Als ouder is het soms best lastig om te weten hoe jij jouw kind kan ondersteunen in al deze verschillende periodes. Het kan ook zijn dat er eerder een diagnose is gesteld bij jouw kind en je nu behoefte hebt aan meer kennis en informatie over deze diagnose, hoe deze zich uit bij jouw kind en hoe jij jouw kind hier het beste in kunt ondersteunen. We denken graag met je mee! Zie hiervoor ook de informatie onder ‘Begeleiding’.

Wij begrijpen dat het vervelend is om ongerust te zijn over jouw kind en willen graag kijken wat wij voor jou en jouw zoon/dochter kunnen doen om jullie te helpen. Dit betekent dat we samen met jou, jouw kind en een team van gespecialiseerde professionals bekijken wat er aan de hand is, op welke manier deze klachten behandeld kunnen worden en wie deze behandeling het beste kan uitvoeren. Behandeling vindt plaats door middel van (online) gesprekken met jouw kind en met jou als ouder.

Stel gerust je vragen, we zijn bereikbaar via 085-1308494

Aanmelden

Om jouw kind of jouw gezin aan te melden, zijn er drie mogelijkheden:

1.

1. Je meldt jouw kind aan met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts. Dat betekent dat jouw huisarts of de jeugdarts een brief maakt waarin verwezen wordt naar Driehoekzorg.

2.

Iemand van de gemeente meldt jouw kind aan. Dat betekent dat een deskundige in dienst van of namens de gemeente (zoals het Sociaal wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin) een verslag maakt waarin er verwezen wordt naar Driehoekzorg.

3.

Je meldt jouw kind zelf aan via het formulier op onze website. In dat geval kan je de behandeling zelf betalen of heb je alsnog een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam nodig.

Wanneer wij de aanmelding van jouw kind binnen hebben, gaan wij kijken of we al voldoende informatie hebben om een inschatting te kunnen maken of jou/jullie vraag past bij het aanbod van Driehoekzorg. Mochten we toch wat meer willen weten, bellen we jou/jullie even kort op.

Vergoeding

De behandeling voor jouw kind wordt vergoed als je de route van bovengenoemde optie 1 of optie 2 volgt. Daarnaast moeten jij en jouw kind in één van deze gemeenten wonen: Montfoort, Stichtse Vecht, Oudewater, Woerden en Ronde Venen.
Meld je jouw kind aan zoals genoemd bij optie 3 of woon je niet in één van de bovenstaande gemeenten? Dan wordt de behandeling niet vergoed.

LET OP: voor begeleiding gelden andere voorwaarden voor vergoeding van behandeling.

De cliënt, de mensen in zijn omgeving, professionals en de begeleider zijn belangrijke actoren en worden zo veel mogelijk betrokken