Ouders

Behandeling

Heb je het idee dat het niet zo goed gaat met uw kind? Misschien geeft uw kind dat zelf aan, komen er signalen vanuit school of is er gedrag waar u zich als ouder zorgen om maakt. Dit kunnen dingen zijn zoals:

Z
Uw kind is snel bang en durft sommige dingen niet te doen die andere kinderen wel durven.
Z
Uw kind heeft iets naars meegemaakt en je merkt dat je kind daar nog last van heeft.
Z
Uw kind voelt zich vaak somber en is moeilijk te motiveren om iets te gaan doen.
Z
Uw kind moet bepaalde handelingen steeds opnieuw doen of heeft dezelfde alsmaar terugkerende vervelende gedachten.
Z
Uw kind maakt steeds dezelfde beweging of hetzelfde stemgeluid op een snelle en plotselinge manier.
Z
Uw kind denkt negatief over zichzelf en heeft daar last van.
Z
Uw kind heeft de diagnose AD(H)D en heeft hierdoor moeite met dagelijkse taken.
Z
Uw kind heeft de diagnose ASS, autisme, en heeft moeite in het contact met anderen.
Wij begrijpen dat het vervelend is om ongerust te zijn over uw kind en willen graag kijken wat wij voor u en uw zoon/dochter kunnen doen om jullie te helpen. Dit betekent dat we samen met u, uw kind en een team van gespecialiseerde professionals bekijken wat er aan de hand is, op welke manier deze klachten behandeld kunnen worden en wie deze behandeling het beste kan uitvoeren. Behandeling vindt plaats door middel van (online) gesprekken met uw kind en met u als ouder.

Stel gerust uw vragen, we zijn bereikbaar via 085-1308494

Ouderbegeleiding

Loopt het contact tussen u en uw kind niet soepel? Of ervaart u problemen met de opvoeding? Uw kind gaat tijdens het opgroeien door allerlei fases. Als ouder is het soms best lastig om te weten hoe u uw kind kan ondersteunen in al deze verschillende periodes. Het kan ook zijn dat er eerder een diagnose is gesteld bij uw kind en u nu behoefte hebt aan meer kennis en informatie over deze diagnose, hoe deze zich uit bij uw kind en hoe u uw kind hier het beste in kunt ondersteunen. We denken graag met u mee! Zie hiervoor ook de informatie onder ‘Begeleiding’.

Aanmelden

Om uw kind of uw gezin aan te melden, zijn er drie mogelijkheden:

1.

1. U meldt uw kind aan met een verwijsbrief van de huisarts of jeugdarts. Dat betekent dat uw huisarts of de jeugdarts een brief maakt waarin verwezen wordt naar Driehoekzorg.

2.

Iemand van de gemeente meldt uw kind aan. Dat betekent dat een deskundige in dienst van of namens de gemeente (zoals het Sociaal wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin) een verslag maakt waarin er verwezen wordt naar Driehoekzorg.

3.

U meldt uw kind zelf aan via het formulier op onze website. In dat geval kunt u de behandeling zelf betalen of heeft u alsnog een verwijzing van de huisarts, jeugdarts of het wijkteam nodig.
Wanneer wij de aanmelding van uw kind binnen hebben, gaan wij kijken of we al voldoende informatie hebben om een inschatting te kunnen maken of uw/jullie vraag past bij het aanbod van Driehoekzorg. Mochten we toch wat meer willen weten, bellen we u/jullie even kort op.

Vergoeding

De behandeling voor uw kind wordt vergoed als u de route van bovengenoemde optie 1 of optie 2 volgt. Daarnaast moeten u en uw kind in één van deze gemeenten wonen: Montfoort, Stichtse Vecht, Oudewater, Woerden en Ronde Venen.
Meld u uw kind aan zoals genoemd bij optie 3 of woont u niet in één van de bovenstaande gemeenten? Dan wordt de behandeling niet vergoed.

LET OP: voor begeleiding gelden andere voorwaarden voor vergoeding van behandeling.

De cliënt, de mensen in zijn omgeving, professionals en de begeleider zijn belangrijke actoren en worden zo veel mogelijk betrokken