Over ons

Missie en visie

Wat je zaait zul je oogsten

Onze missie is een omgeving te creëren waarin geleefd wordt, er plezier is, wordt samengewerkt, we elkaar inspireren, er geleerd wordt en we elkaar helpen. Bovenal een omgeving waar we mens zijn en als mens behandeld worden. Samen maken we de maatschappij sterk en levendig. 

Ieder mens heeft zijn eigen brug, de ene langer dan de ander. Door elkaar te begrijpen en barrières te verkleinen kunnen wij de oversteek naar elkaar maken, van elkaar leren en de afstand tot elkaar en de maatschappij verkleinen. Dit is ons hoofddoel voor de cliënten die wij begeleiden. Wij willen meer dan alleen helpen bij problemen. Met ons zorgplan geven wij geen vis, maar een hengel.

De mens is complex, dat vraagt niet om een complex hulpverleningsplan. Wij vinden dat een complexe situatie op een eenvoudige en heldere wijze aangepakt moet worden. Hierbij wordt uitgegaan van een mensenmens benadering. Eenieder heeft zijn identiteit, die kan en mag niet afgepakt worden. Met onze manier van werken/begeleiden willen wij deze identiteit beter leren kennen en ervan leren. Wij willen een betrokken partij zijn. Dichtbij de mensen zijn. Wij staan niet voor, boven of achter de cliënt maar naast de cliënt. Door een cultuur-sensitieve sfeer te creëren willen wij de brug naar ons toe vergemakkelijken. Het verkeer moet beide kanten op kunnen gaan. Naast cultuursensitief werken bieden wij de zorg aan in de taal van cliënt. 

Driehoekzorg werkt volgens het methodisch handelen.

Wij kijken samen met verwijzer en cliënt naar de hulpvragen en maken doelen die daarop aansluiten. Onze samenleving bestaat uit verschillende soorten groepen mensen met even zovele identiteiten. Bij Driehoekzorg is iedereen welkom, ongeacht etniciteit, geslacht, seksuele oriëntatie of religie. Wij vinden diversiteit belangrijk en houden daar rekening mee.

Kernwaarden

Vertrouwen

Wij geloven erin dat vertrouwen het belangrijkste aspect is van goede hulpverlening. Door vertrouwen geef je de cliënt een gevoel van veiligheid. Wij nemen de verantwoordelijkheid om ons werk goed te doen met uiteraard een vertrouwd gevoel bij de cliënt.

Samenwerken

Wij geloven in krachten en deskundigheid bundelen om de juiste zorg te bieden aan onze cliënten. Dat kan alleen door samenwerken!

Leren

Wij kijken kritisch naar onszelf en andere omdat we juist van elkaar kunnen leren om zo de zorg, elke dag weer te verbeteren.

Kwaliteit

Het is belangrijk om als organisatie kwalitatieve zorg te kunnen leveren. Onze zorg moet goed zijn en dat hebben wij als bedrijf goed georganiseerd.

Driehoekzorg heeft een kwaliteitshandboek waarin staat hoe wij de zorg voor onze cliënten hebben georganiseerd. Het hele proces van verwijzing tot aan nazorg staat hierin beschreven. Er staat in welke doelen wij hebben als organisatie en hoe wij deze willen behalen. In het kwaliteitshandboek zijn ook alle procedures verwerkt zoals het cliëntentevredenheid en klachtenprocedure.

Uw vragen en onzekerheden nemen wij serieus