Professionals

Algemeen

Driehoekzorg is een organisatie die gelooft in kennis opdoen, deze kennis delen en dit gebruiken in een goede samenwerking. Met onze expertise en die van externe partijen kunnen we verandering brengen in de samenleving.

Trainingen

Ons team bestaat uit medewerkers die allen een eigen ervaringsdeskundigheid en expertise hebben met verschillende doelgroepen. Kennis delen zorgt voor begrip, kwaliteit en reflectie op eigen handelen. Daarom bieden wij trainingen aan professionals.

Lopende trainingen:

Opvoeden in twee culturen

Transcultureel denken en handelen

Hoe om te gaan met seksueel misbruik

Ervaring uit de praktijk

Coaching bij jongeren

Advies & consult

Elke casuïstiek is verschillend en vraagt soms om extra hulp of advies van experts. Onze hulpverleners en behandelaars beschikken over expertise binnen verschillende doelgroepen zoals: Specifiek cultureel, multiproblematiek, verslaving, psychische klachten en stoornissen, seksueel misbruik en huiselijk geweld.

Heb je advies of consult nodig? Leg je vraag neer via mail of telefonisch contact.

Samenwerken

Wij geloven in krachten en deskundigheid bundelen om de juiste zorg te bieden aan onze cliënten. Dat kan alleen door samenwerken. Per gemeente maken wij contact met maatschappelijke voorzieningen en betrokken partijen rondom de cliënten.

Daarnaast staan wij open voor samenwerkingen met algemene voorzieningen, lokale partijen en andere (zorg)aanbieders om gezamenlijk een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving in elke gemeente.

Onderzoek

Om onze behandel en begeleidingsproces continue te optimaliseren werkt Driehoekzorg onder andere samen met de vicevoorzitter van de Afstudeercommissie Faculteit Mens & Recht (FMR) van de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Bij de daadwerkelijke onderzoeken, die tweemaal per jaar worden uitgevoerd door de SJD-studenten van de HvA, wordt onder meer gebruikgemaakt van enquêtes, interviews, en/of groepsgesprekken. Uitgangspunt bij dit alles, is dat het laagdrempelig moet zijn voor de cliënten. Wij willen intrinsieke motivatie creëren, en de cliënten laten inzien dat zij onderdeel zijn “van de oplossing”, en niet van “het probleem”. Dankzij hun kennis en ervaringen, kunnen we toekomstige cliënten beter helpen.

Uw vragen en onzekerheden nemen wij serieus